خانه محصولات

کلید سرور مایکروسافت SQL

فهرست دسته بندی ها:

کلید سرور مایکروسافت SQL

(8)
2012 استاندارد Microsoft SQL Server Key DVD OEM Package SQL نرم افزار کد مجوز کلید

2012 استاندارد Microsoft SQL Server Key DVD OEM Package SQL نرم افزار کد مجوز کلید

Retail Key Global Software SQL 2012 Standard DVD بسته OEM بسته نرم افزار Microsoft را بارگیری کنید ب...

Microsoft Windows SQL Sever 2014 SQL Svr Ed RUNTIME 2014 EMB English OPK DVD Pack مجوز

Microsoft Windows SQL Sever 2014 SQL Svr Ed RUNTIME 2014 EMB English OPK DVD Pack مجوز

فعال سازی مجوز SQL 2014 مایکروسافت ویندوز SQL Svr Ed RUNTIME 2014 EMB English OPK dvd PACK مجوز آنلا...

OEM اصلی Microsoft SQL Server Key 2014 Standard English OPK 64bit DVD فعال سازی آنلاین

OEM اصلی Microsoft SQL Server Key 2014 Standard English OPK 64bit DVD فعال سازی آنلاین

نصب شده اصلی مایکروسافت SQL Server 2014 استاندارد انگلیسی OPK 64bit DVD فعال سازی آنلاین Microsoft ...

Microsoft SQL 2012 Standard، MS SQL 2012 استاندارد برچسب COA اصلی برای PC Mac Windows

Microsoft SQL 2012 Standard، MS SQL 2012 استاندارد برچسب COA اصلی برای PC Mac Windows

استفاده از برچسب COA استاندارد Microsoft SQL 2012 در سطح جهانی برای رایانه های شخصی ویندوز و مک آماد...

خرده فروشی Microsoft SQL Server Key 2012 Standard DVD OEM Package مایکروسافت بارگیری نرم افزار

خرده فروشی Microsoft SQL Server Key 2012 Standard DVD OEM Package مایکروسافت بارگیری نرم افزار

Retail Key Global Software SQL 2012 Standard DVD بسته OEM بسته نرم افزار Microsoft را بارگیری کنید ب...

نصب شده اصلی مایکروسافت SQL Server 2014 استاندارد انگلیسی OPK 64bit DVD فعال سازی آنلاین

نصب شده اصلی مایکروسافت SQL Server 2014 استاندارد انگلیسی OPK 64bit DVD فعال سازی آنلاین

نصب شده اصلی مایکروسافت SQL Server 2014 استاندارد انگلیسی OPK 64bit DVD فعال سازی آنلاین LICENSE ...

گارانتی مادام العمر مایکروسافت SQL Server Key 2012 Code Key Code Standard

گارانتی مادام العمر مایکروسافت SQL Server Key 2012 Code Key Code Standard

100٪ كار Microsoft SQL Server 2012 كد كليد استاندارد كليد مجوز SQL Server SQL Server 2012 Standard ...

کامپیوتر مایکروسافت SQL Server Key 2012 Standard Elektronik Lisans ESD کد کد

کامپیوتر مایکروسافت SQL Server Key 2012 Standard Elektronik Lisans ESD کد کد

Microsoft SQL Server 2012 در 32 بیتی و 64 بیتی موجود است. نصب SQL Server 2012 بسیار آسان است. جادوگر ...

Page 1 of 1